RAČUNOVODSKE STORITVE
VAŠE ŠTEVILKE SO NAŠA SKRB
HITRO IN ENOSTAVNO
V ospredje postavljamo uvajanje in sodelovanje pri razvoju elektronskega poslovanja s strankami, pri prenosih podatkov v elektronski obliki in elektronskem komuniciranju...
HITRO IN ENOSTAVNO
V ospredje postavljamo uvajanje in sodelovanje pri razvoju elektronskega poslovanja s strankami, pri prenosih podatkov v elektronski obliki in elektronskem komuniciranju...

Naše storitve

 • vodenje glavne in pomožnih knjig
 • vodenje evidence osnovnih sredstev (amortizacija, odpisi,...)
 • obračun dohodkov iz delovnih in drugih razmerij (avtorski honorarji podjeme pogodbe, poslovodenje, obračun potnih stroškov,...)
 • obračun DDV
 • izdelava obrazcev za statistike
 • domača in tuja poročila
 • obračuni obresti
 • priprava IOP, opominov, izvršb
 • izdelava medletnih bilanc in letnih bilanc

Zakaj mi

 • bogate dolgoletne izkušnje
 • najvišji interes optimizacije vašega računovodstva in financ
 • prilagodljivost vašim prošnjam in zahtevam
 • težnja k dobrim poslovnim običajem, zanesljivosti in prijaznosti
 • individualni pristop  glede na specifične potrebe vsakega podjetja/podjetnika
 • aktivno sodelovanje z drugimi inštitucijami
 • urejen poslovni čas
 • urejena cenovna politika
 • zavarovana strokovna odgovornost
 • lahko dostopen nov poslovni prostor z urejenimi parkirišči

Cenik

Cene naših storitev določimo na začetku sodelovanja, na podlagi vaših posredovanih podatkov.

Storitve se obračunavajo kot mesečni znesek, ki se ne spreminja.

Cena naše storitve se spremeni ob pomembnih spremembah v vašem poslovanju ter ob skupnem dogovoru ter velja od sklenjenega dogovora naprej brez dodatnih poračunov za pretekla obdobja.

PRO - BIT, Kranj, d.o.o.

Pot za krajem 2/a,

4000 kranj

tel.: 04 235 60 70     
tel.: 04 235 60 71
fax: 04 235 60 72

info@probit-kr.si

servis@probit-kr.si

pon- čet: 08:00 - 14:00
v petek ni uradnih ur!
 

 

 
Banka Slovenije DURS Ministerstvo za finance Republike Slovenije Ajpes